Zabezpieczenia antykorozyjne

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu powłok, które znajdują zastosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych. W przypadku konieczności doboru odpowiedniej technologii do malowania służymy profesjonalną pomocą. Zawsze przed wykonaniem prac na wysokości przeprowadzamy wizję lokalną malowanego obiektu w celu dobrania najlepszej techniki wykonania robót wysokościowych.


Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu powłok, które znajdują zastosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych.

W przypadku konieczności doboru odpowiedniej technologii do malowania służymy profesjonalną pomocą. Zawsze przed wykonaniem prac na wysokości przeprowadzamy wizję lokalną malowanego obiektu w celu dobrania najlepszej techniki wykonania robót wysokościowych.

01 Czyszczenie powierzchni stalowych

Najczęściej stosowane przez nas metody czyszczenia to:

 • czyszczenie ręczne,
 • czyszczenie mechaniczne,
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości(Sa 1, Sa 2, Sa 2 1, Sa 3, St 2, St 3)

Obróbka strumieniowo-ścierna jest najlepszą spośród mechanicznych metod przygotowania powierzchni. Jako materiał ścierny wykorzystane może być szerokie spektrum ścierniw.

02 Usuwanie starych powłok malarskich

Ten rodzaj podłoża wymaga szczególnej staranności podczas przygotowania powierzchni przed malowaniem. Bardzo ważną czynnością jest oszacowanie stanu starych powłok pod kątem ich przyczepności do podłoża, stopnia skredowania, porowatości, kruchości itp. Stare powłoki o słabej przyczepności, zgodnie z wytycznymi przy pracach antykorozyjnych, powinny być usunięte z podłoża. Pozostawienie takich powłok na podłożu i pokrycie ich nową farbą, może być przyczyną późniejszego odspajania się całego zestawu malarskiego, nawet już po jednym sezonie eksploatacji.

03 Przygotowanie podłoża

Odpowiednie przygotowanie powierzchni to podstawowy warunek, aby powłoka ochronna z powodzeniem mogła pełnić swoją funkcję. Należy podkreślić szczególne znaczenie usunięcia zanieczyszczeń tłuszczowych, starych powłok, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, mleczka wapiennego z betonu oraz soli cynku z powierzchni ocynkowanej.

Trwałość wszystkich powłok zależy bezpośrednio od prawidłowego i skrupulatnego przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłoki. Najdroższe i najnowocześniejsze systemy powłokowe nie spełnią swojego zadania, jeśli przygotowanie podłoża jest niewłaściwe lub niekompletne.

04 Aplikacja

Oprócz szczegółowych zaleceń podawanych przed producentów, powinniśmy pamiętać o ogólnych zasadach przydatnych w trakcie nakładania farby. Należy pamiętać aby przed nałożeniem warstwy farby odpowiednio przygotować, oczyścić miejsce które mamy zamiar pokryć farbą. Następnie tak przygotowanej powierzchni należy zapewnić odpowiednią szorstkość, chropowatość, co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniej przyczepności farby.

W przypadku, gdy musimy pokryć element grubą warstwą farby powinniśmy dokonywać tego procesu etapami, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich przerw technologicznych niezbędnych do związania poprzedniej warstwy farby.

05 Kontrola jakości

Kluczowym założeniem odnoszącym się do kontroli jakości jest przyjęcie zasady, że ostatecznym kontrolerem jest klient. Optymalną formą kontroli jakości jest ta która mana celu najlepsze usatysfakcjonowanie klienta. Kontrola jakości służy trzem podstawowym celom:

 1. Identyfikacji problemu
 2. Zapobieganiu jego wystąpieniu
 3. Eliminacji problemu

W celu zapewnienia właściwej kontroli jakości proces malowania jest sprawdzany przez nas na każdym etapie.

 1. Przed przygotowaniem powierzchni
 2. Podczas przygotowania powierzchni
 3. Przed aplikacją farb
 4. Podczas aplikacji farb
 5. Po aplikacji farb

06 Ocena wad powłok

Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb, zastosowania w systemie farb niewłaściwych w wyniku czego występuje na ogół podnoszenie się pokrycia, spęcherzenie i zmarszczenia, błędy spowodowane poprzez niewłaściwe przygotowanie podłoża oraz nieprawidłową aplikację.