Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna opracowana przy współpracy z wiodącymi producentami farb i elektrowni wiatrowych.


Aby dostosować się do indywidualnych potrzeb Klientów, powierzane są nam informacje, które mogą zawierać tajemnice handlowe Państwa firmy. W związku z tym firma Mal-Tech wobec swoich Klientów zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych przez Klientów technologii, systemu pracy, zasad organizacji pracy, sposobu prowadzenia działalności gospodarczej oraz  wszelkich informacji, których ujawnienie narażałoby Klientów na szkodę.